Tendencias en Interacción Persona-Computador

Abascal J., Moriyón R.

2002 - Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial.

Journal paper

Authors by signature order:
Abascal J., Moriyón R.
Publication year:
2002
Start page:
9
Final page:
24
Publication name:
Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial.
Volume:
6(16)